Tryckaren 1

Tillbaka till Industrifastigheter

Byggnaden är från början uppförd för NST. 2004 renoverades och byggdes den om för att passa Fribrocks Bil AB.

Adress Helsingborgsvägen 27, Metallgatan 8
Byggår 1980
Renoveringsår 2004
Lokaltyper