Falkenberg Vinberg 2:104 Falkenberg Vinberg 2:104
Ängelholm 5:39 Ängelholm 5:39
Tryckaren 1 Tryckaren 1
Skrothandlaren 4 Skrothandlaren 4
Förmannen 1 andrahandsuthyrning av lokaler Förmannen 1 andrahandsuthyrning av lokaler
Tryckaren 4 andrahandsuthyrning Tryckaren 4 andrahandsuthyrning