Om företaget

Historia

På fyrtiotalet startade Uno Bengtsson en taxirörelse och senare också en åkeriverksamhet som han drev framgångsrikt fram till början av 70-talet. Vid försäljningen av åkeriet investerade företaget i fastigheter vilket är stommen i nuvarande Portvakten. I början på åttiotalet överläts ägandet på Unos tre barn; Kjell, Ingrid och Lennart.

Under mitten av 80 talet breddades verksamheten med BRIAB och Fribrock's Bil. I mitten av 90-talet avyttrades BRIAB-verksamheten och företaget började fokusera på den ursprungliga verksamheten, förvaltning av industrifastigheter. Under 1999 utökades verksamheten med att även innehålla bostadsfastigheter. 2003 kompletteras ägandet med Kjells söner Per-Axel och Per-Åke. I slutet av 2003 köps Klippans Åkeriförening Upa från KÅ Klippan ABs konkursbo. 1 mars 2004 tog Portvakten över det kommunala bolaget Ängelholms Småindustrifastigheter AB. Ängelholms Småindustrifastigheter AB döps under sommaren 2004 om till Portvakten Industrifastigheter AB.

Januari 2007 förvärvades Fastighets AB Orchidé av Torsten Carlsson.

December 2011 avyttras bolaget Fastighets AB Orchidé med fastigheten Strutsen 1 till Peklof AB. Samtidigt förvärvar vi fastigheten Verktygsmakaren 20 av Stito AB. Fastigheten är granne med vår fastighet Verktygsmakaren 16.

Under maj 2013 förvärvas Bilgården i Ägelholm AB. Bilgården är återförsäljare för Hyundai och Isuzu.

2 Februari 2015 avyttras 4 st av koncernens fastigheter som heter Örnen 28 (Laxgatan/Storgatan), Körsbärsträdet 5 (Nybrovägen 4 och 6), Körsbärsträdet 6 (Havsbadsvägen 1, Nybrovägen 2) samt Förmannen 1 (Transportgatan 5). Ny ägare och förvaltare av dessa fastigheter är Norama Assets Management. www.norama.se

1 November 2016 avyttras hela bolaget Portvakten Industrifastigheter AB, med följande fastigheter, Skrothandlaren 1, Havsbadshotellet 1, Programmeraren 1, Verktygsmakaren 16, Tryckaren 6 samt Munka-Ljungby 34:22, till en ny konstellation med Fastator som huvud finansiär. Per-Axel kommer jobba kvar för det nya bolaget med uthyrningar mm. Mikael Jivenå och Mats Berggren kommer att jobba för de nya ägarna.

Fastighets AB Portvakten fortsätter att driva bilfirman och förvalta återstående fastigheter.

Affärsidé

Företagets affärsidé är att förvalta industrifastigheter i Ängelholmsregionen med långsiktighet och god lönsamhet, samt att vara en väletablerad återförsäljare för Opel, Hyundai och Mitsubishi i Ängelholm.

I Portvakten-koncernen ingår

  • AB Helsingborgsvägen S
  • AB Uno Bengtsson
  • Fribrock's Bil AB
  • Bilgården i Ängelholm AB
  • Fribrock's Fastighets AB
  • KB Körsbärsträdet
  • Klippans Åkeriförening UPA
  • Metallgatan Ängelholm AB